Hiện tại JOJOJO đang có: 626 Người tìm việc, 2030 Nhà tuyển dụng, 1532 việc làm

Chào mừng bạn đến JOJOJO!

JOJOJO là nơi gặp gỡ giữa Doanh nghiệp và Ứng viên,

giúp cho sự kết nối được dễ dàng

dựa trên năng lực và sự hợp tác lẫn nhau.

Hãy cùng JOJOJO tìm kiếm cơ hội và xây dựng giá trị

để làm cho bản thân và tổ chức của bạn tự hào.

 

Việc mới nhất

Việc làm theo lĩnh vực